Kristallkronans historia

I slutet på 1600-talet började man runtom i Europa att hänga slipad bergskristall på järn stommar, eftersom man upptäckt den ljus förstärkande effekt det utgjorde. Sedemera lärde man sig att tillverka pottaske glasklumpar som slipas för hand och de första “prismorna” var födda.

1688 startade Kungsholms glasbruk i Stockholm, men det dröjde fram till 1710 innan man lyckades få fram de rätta proportionerna i glasmassan.

På modet var det då Barock som gällde och kristallkronorna formades ofta “päronlika” smyckade med handslipade prismor i olika former.

När modet senare under 1700-talet övergick i den lite mer lekfulla Rokokostilen förändrades även kristallkronorna enligt det modet. Här ser man ofta kors bundna glasstavar i olika formationer, sammanbundna med handslipade prismor, i många fall “eklövs” formade.

Kungsholm glasbruk, som då hade kungligt privilegium tillverkade högklassiga kronor, som oftast hamnade på slott eller i kyrkor

Mot senare delen av 1700-talet var det den Gustavianska stilen som kommit på modet. En tongivande person var hovarkitekten Jean-Eric Rehn som genom sina resor till Frankrike anammade den från det franska hovet. Denna stil är fortfarande en av våra mest älskade genom sin luftighet och färgskala. Kristallkronorna påverkades också och blev “lätta och luftiga” Ett praktexempel på den hög gustavianska stilen är på Gustav III:s paviljong på Haga. 

Runt sekelskiftet 1800 övergick stilen i den sengustavianska, där kronorna blev tätare och fick tydliga drag av dåtidens mode.

Under 1820 när Empirestilen nu var på modet, blev kronorna ännu tätare och mer utsmyckade med Empirens olika dekorelement. De fick också mer och längre prismor, fortfarande handslipade. I Sverige försvenskades Empiren till Karl-Johansstilen, efter Kung Karl XIV Johan. Ett bra exempel på detta kan ses på Slottet Rosendal.

Kung Oscar II var upprinnelsen till den Oscarianska stilen under senare delen av 1800-talet. Givetvis följer även kristallkronorna modet, de påminner inte om några andra med sin långa raka stil, klädda med handslipade tre eller fyrkantiga prismor.

Fortfarande tillverkades både prismor och stommar för hand. Prismorna handslipades och polerades för hand. Stommarna oftast i massiv mässing handgjordes på liknande sätt som de gjorts de senaste 200 åren.

Vi försöker få detta unika hantverk att leva kvar. Därför tillverkas våra kristallkronor på liknande sätt som de gjorts sedan tidigt 1700-tal.

Man får alltid det man betalar för.