Kristallkronans stomme

Stommen är grunden till varje kristallkronas form. En felaktig eller ful stomme blir aldrig vacker oavsett hur den kläs.

Rätt balans är viktigt. En barockkrona skall vara fyllig som en Zornkulla. Medan en Empirekrona skall vara lika stolt och rak som en av Kungens soldater. För att få det rätta helhetsintrycket måste kronan vara rätt “balanserad”. Kroppen som bygger upp kronan måste ha “tyngden” på rätt ställe.

Levande form. När man bockar massiv mässing för hand och kan känna materialets motstånd, så kan man få fram en levande organisk form som aldrig kan skapas i maskiner. Skarpa kanter och helt raka partier är alltid tecken på maskinell produktion

Rätt material. Historiskt sett har alltid stommen tillverkats av mässing, som under vissa tiden bränn förgyllts. Fortfarande tillverkas stommen i kvalitetskronor av mässing. Ett material som “passar ihop” med kristall, är relativt mjukt, vilket gör att böjningar och bågar blir bättre.

Det uppnår man aldrig om man använder järn, som det oftast är i de kinesiska kronorna.

Ytbehandling. Samtliga våra stommar handdrives och sammanfogas med silver-lod. Här kan man ofta särskilja en kvalitetstomme från en sämre, som inte har polerade lödställen utan missfärgningar från lödningen. Eller inga lödningar alls. En kvalitetskrona från Grevinnans Kristallkronor behöver aldrig putsas, den behåller sin färg över tiden.

Säkerheten framför allt. Eldragningen i en kristallkrona är viktig, både ur estetisk, men framför allt ur ett säkerhetsmässigt perspektiv. Samtliga våra kristallkronor är dragna med isolerad kabel, enligt SEMKO, samt med hel jordad stomme. Tyvärr förekommer kronor tillverkade utanför Europa som är icke jordade.

En kvalitetskrona kommer aldrig i byggsats där du själv måste agera montör och “hemma elektriker”.