Renovering av ljus- och kristallkronor

Vi återväcker din Kristallkronas forna glans. Restaurering och renovering av kristallkronor och ljuskronor. Allt från rengöring, ombindning, byte av metalldelar, riktning av stommen, elektrifiering samt utbyte och komplettering av prismor och glasdelar.

Vi använder alltid prismor från tiden vid komplettering och har 25 års erfarenhet. Bor du i södra Sverige så hanterar vi även transporten av stora kronor om du inte har möjlighet att besöka vår butik. Vi utför även vissa arbeten på plats. Kontakta oss gärna för mer information. Vi utför även bevarande och åtgärdsplaner för institutioner.

Nedan finner du ett urval av de 100-tals restaureringar och renoveringar vi utfört under årens lopp.


OVAN
Ljuskrona i Barockstil, 1800-talets mitt, i två våningar. Denna krona har hängt i en otroligt rökig miljö. Alltså fick vi börja med med att avlägsna all nikotin, så att den fick tillbaka original-patinan. Gammal el avlägsnades, de prismor som saknades ersattes med originalprismor. Grundlig rengöring av samtliga prismor, sedan ombindning av hela kronan.

OVAN
Barockkrona tillverkad av R.G. 1816 (signerad). Senare elektrifiering, orört skick. Inga delar saknades och samtliga glasdelar i perfekt skick. Nedplockad i beståndsdelar, grundligt rengjord, delvis av elektrifierad samt ny el i andra delar och rekonditionerad.


OVAN
Stor fin piggbotten-krona i Empirestil, 1800-talets andra hälft. Nerplockad, rengjord, ersatt gammal elektrifiering med ny, bytt ut felaktiga prismor samt helt ombunden.


OVAN
1700-tals Barock ljuskrona tillverkad av mästaren Olof Westerberg i Stockholm 1795. Nedplockad i delar, om-elektrifierad, kompletterad samt omträdd. Vid restaureringen av denna krona föll en lumpapperslapp ur botten på den. Signerade Ljuskronor är ovanligt. Här handhar vi samma ljuskrona som Mästaren Olof Westerberg tillverkat i slutet på 1700-talet. Mäktigt. Efter avslutat arbete signerade och daterade vi vår restaurering för framtida ägare.

Om restaurering av ljus- och kristallkronor

En ljus- eller kristallkrona behöver omvårdnad precis som hemmets övriga antikviteter. Förutom rengöring, som du oftast själv utför, behöver den “träs om” en eller två gånger per sekel, beroende av var och hur den hänger. Trådarna blir sköra och går av, prismorna faller i golvet och kanske går sönder vilket kan kosta en hel del extra i onödan.

Är den elektrifierad behöver även elen en översyn. Gamla vävspunna kablars isolering blir med åren uttorkade och spricker. Detta kan resultera i att hela kronan blir strömförande. 

Vi har restaurerat 100-tals olika kronor genom åren och har ett bra lager med  även antika prismor och reservdelar. Vi utför all slags arbete såsom, ombindning, byte/komplettering av metalldelar, riktning av stommen, alla typer av elektrifiering samt utbyte och komplettering av prismor och glasdelar. I antika kronor använder vi alltid prismor och delar från “tiden”.

OVAN
En antik sengustaviansk krona med många skador på både metalldelar och prismor. Samt saknade metalldelar och trasiga prismor. Återställdes helt och hållet och pryder väl sin plats idag.