Olika sorters prismor

Redan på 1200-talet kom ädla stenar till Europa från Indien, via sidenvägen, bergskristaller, ametister, topaser mm. Europeerna saknade kunskap att slipa dem, utan hängde upp dem i takkronor av olika utförande. När man såg hur ljuset från vaxljusen fördubblades föddes de första ideérna till kristallkronor.

Berhard Perrot, i Frankrike var en av de första i Europa att gjuta prismor i glasmassa, istället för att “hugga ut dem” ur bergskristall. Han gjöt dem i träformar som slätades till med en träkavel. På så sätt fick han en “uthuggen” sida och en plan sida. Hålet i prisman fick han genom att en metallpigg kördes ner i trä formen.

Under 1700-talet anlades många glasbruk i Europa och efter hand förfinades tekniken. Under 1900-talet dominerades den svenska marknaden av “Böhmisk” kristall av olika kvalitéer. Senare dök även Strass och Italiensk kristall upp i kronorna. På 2000-talet började även kineserna tillverka kristall.  Det kommer olika kvalitér därifrån, de mesta av väldigt enkel kvalitet.

Dagens olika kvalitéer kan definieras via olika bilmärken då det blir lättare att förstå skillnaderna. För att klassas som kristall, måste glasmassan innehålla minst 10% bly, eller blyersättningsmedel, som man numera använder. Allt annat är glas, inte kristall. Högklassiga prismor innehåller mellan 20-30%.

Strass / Swarowski

Har den högsta kvalitén. Det är en maskinslipad kristall med exakta facetter. Kan liknas med en Rolls-Royce, som också kostar en hel del.

Handslipad kristall

Eller "förstaklass handslipad" 1A, är den som kommer närmast Strass / Swarowski i kvalitén. Endast ett tränat öga kan skilja dem åt. Här slipas och poleras varje facett för hand. Man kan t.o.m. se små svaga slipränder i facetten, vilket borgar för att det är en hantverkstillverkad prisma gjord av en person som besitter en stor kompetens och yrkesskicklighet. Kan liknas med en BentleyDenna slags prisma används i Grevinnans Kristallkronors produkter som standard.

Egyptisk eller Spectra

Håller en hög kvalitet, men saknar det liv som en handslipad prisma frambringar, eftersom den är maskintillverkad. Kan liknas med en Mercedes-Benz.

Italiensk kristall

Idag är den oftast gjord av pressglaskvalitet och kan liknas med en Fiat.

Kinesisk kristall

Är inte kristall och har inget med hantverk att göra. Vare sig den heter K5 eller K9. Det är olika typer av industriglas s.k. borosilicat glas, som används i linser av olika slag. “Prismorna” gjuts i formar som sedan “eldpoleras” och får då karakteristiska konkava,insjunkna facetter. Ofta försöker man kompensera detta med att tillsätta olika medel till glasmassan. Kan liknas med en Dacia.